Karẽŋɛ-ya Nawẽnnɛ gõnnɔ

Kalam ya tã wʋn kẽ ɔrdɩnatɛɛrɩ pʋam karẽŋɛ Nawẽnnɛ gõŋɔ. Fʋ tã wʋn looge fõn boorɩ zẽ'e-sɛka karẽŋɛ.

To view this app offline, click here to open it in a new window. Then, bookmark it or add it to your home screen.